Print

‘Goed nieuws over Wet Werk en Zekerheid’

‘Goed nieuws over Wet Werk en Zekerheid’

U bent werkgever? Dan bent u namens de twee grote ondernemingsorganisaties van Nederland officieel tevreden. Want Minister Lodewijk Asscher (sociale zaken en werkgelegenheid) zal een aantal knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte voor u wegnemen. En dat is volgens zowel Michael van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, als Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, goed nieuws.

Verschillende afspraken zijn gemaakt die de lasten van het werkgeverschap beperken. Naar verwachting van onder meer De Boer voeren ze tot een beter werkende arbeidsmarkt. Hier volgen enkele concrete hoogtepunten uit het afsprakenpakket.

Wet Werk en Zekerheid

  • Verbetering, versnelling en vereenvoudiging van de aanvraagprocedure in het ontslagtraject UWV.
  • Vergoeding door het UWV aan de werkgever van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.
  • Voorgenomen beperking van payrolling is van de baan.

Loondoorbetaling bij ziekte

  • Eventuele loonsanctie bij re-integratie van een zieke werknemer buiten de eigen onderneming vervalt. Deze sanctie kon gelden bij wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een dergelijk re-integratietraject.
  • Werkgever kan al na drie maanden ziekte een vervroegde IVA-keuring aanvragen als duidelijk is dat de werknemer niet meer kan werken. (IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Minimum(jeugd)loon

  • Compensatie voor de werkgever van de hogere loonkosten als gevolg van de verhoging van het minimumjeugdloon. Een uitwerking hiervan volgt.
  • Er komen twee uitzonderingen op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon: voor huisvestingskosten en voor de nominale premie Zorgverzekeringswet. Het inhoudingenverbod met de uitzonderingen gaat in op 1 januari 2017.
Categoriën: Zakelijk , Ondernemen
Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Met Finfin van Adfiz kun je je oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen.

Finfin van Adfiz nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Finfin van Adfiz nieuwsbrief en ontvang iedere 2 weken artikelen en handige tips over financiën!

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.
loading