Samen een kind krijgen… wat komt daarbij kijken?

Genieten zonder zorgen

 Print

Je woont samen of bent getrouwd en hebt de zaken goed geregeld met elkaar. Als je zwanger raakt of net een kindje hebt gekregen, wil je dat graag zo houden en misschien nog wel beter regelen. Er zijn een aantal juridische en financiële zaken die je in de gaten moet houden. En zeker wanneer je niet getrouwd bent, gelden verschillende wettelijke regels en formaliteiten.

Juridische zaken

Als moeder breng je het kind ter wereld, wat automatisch betekent dat je wettelijk de moeder van het kind bent. Ben je getrouwd, dan is de man voor de wet automatisch de vader. Wonen jullie samen of hebben jullie een geregistreerd partnerschap, dan moet je als vader je kind eerst erkennen om voor de wet de vader te zijn. Dit kan al vóór jullie kindje is geboren. En dat is ook verstandig om te doen, omdat je kind hierdoor bijvoorbeeld al je erfgenaam is, mocht jij voor de geboorte van je kind komen te overlijden. Erkenning van je kind kun je regelen bij de gemeente.

Wanneer je niet getrouwd bent, maar je hebt als vader wel je kind erkent, dan heb je nog niet automatisch het gezag. Gezag moet je apart aanvragen op het moment dat je kind is geboren. Om dit te kunnen doen moet je wel eerst je kind erkennen. Ouderlijk gezag aanvragen doe je bij de griffie van de rechtbank. Dit doe je via het aanvraagformulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. Je kunt het formulier ook opvragen via de rechtbank of digitaal invullen.

Gezag hebben over je kind, betekent dat je de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent. Wettelijke vertegenwoordigers nemen beslissingen over de verzorging en opvoeding. Uit naam van hun kind kunnen ze ook een handtekening zetten onder contracten of een rechtszaak voeren. Ga je als ouders uit elkaar, dan behoud je in veel gevallen samen het gezag.

Als je er als beide gezaghebbende ouders niet meer bent, wil je niet dat je kind er alleen voor komt te staan. Daarom is het belangrijk dat je hier iets voor regelt. Dit kun je doen door via een voogdijregeling een voogd te laten beschrijven in een testament. Je wijst dus iemand aan die je voor jouw kind wilt laten zorgen als jullie er niet meer zijn.

De in het testament aangewezen voogd hoeft pas na jullie overlijden aan te geven of hij of zij voogd wil zijn. De aangewezen voogd kan dus weigeren, bijvoorbeeld omdat deze door ziekte niet in staat is om voor jullie kind te zorgen. Om te voorkomen dat je kind daardoor alsnog alleen komen te staan, is het mogelijk om een ‘reservevoogd’ in het testament te benoemen. Deze voogd komt in aanmerking als de eerst aangewezen voogd niet kan of niet wil.

Als je wel een afspraak met iemand hebt gemaakt over de voogdijschap, maar dit niet hebt laten vastleggen in een testament, dan neemt de rechtbank de beslissing. Een mondelinge afspraak kan dan teniet worden gedaan.

De voogd neemt de verzorging en opvoeding van je minderjarige kind over als jij er niet meer bent. Ook zorgt de voogd voor het beheer van de erfenis voor je kind. Je kind ontvangt deze erfenis op zijn of haar achttiende jaar. Op deze leeftijd eindigt ook de voogdij. Wil je niet dat je kind op zijn of haar achttiende jaar al de beschikking heeft over de (gehele) erfenis, dan kun je dit ook aangeven in je testament. Je benoemt dan een bewindvoerder die (een gedeelte van) de erfenis van je kind beheert tot deze de door jullie benoemde leeftijd heeft bereikt.

Financiële zaken

Als je een kind krijgt, verandert er veel op financieel gebied. Je uitgaven worden groter. Wel is het in bepaalde gevallen mogelijk dat je recht hebt op toeslagen of een financiële ondersteuning. Is je kind al wat ouder, dan kun je hem of haar goed leren hoe zelf om te gaan met geld om zo samen de kosten in de hand te houden. En er zijn zelfs belangrijke en noodzakelijke producten waarop je kunt besparen, als je ze goed onder de loep neemt. Denk maar eens aan je verzekeringen.

Voor verschillende verzekeringen geldt dat je kind gratis is meeverzekerd tot deze 18 jaar oud is. Dat geldt bijvoorbeeld voor je zorgverzekering, maar soms ook voor een uitvaartverzekering. Wel moet je daarvoor je kind aanmelden bij je verzekeraar. Zo zijn er nog wat verzekeringstips als je een kind krijgt of net hebt.

Het is natuurlijk belangrijk om goed verzekerd te zijn. Zeker nu je een kind hebt. De risico’s op schade zijn dan groter, terwijl je nu echt geen zin hebt in een onverwacht hoge kostenpost. Daarom is het verstandig om je verzekeringen na te kijken op de mogelijkheden voor het afsluiten van een gezinsdekking. Deze dekking kun je onder andere afsluiten voor je aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en zorgverzekering. Ook kan het zijn dat jullie bij de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. Hiermee voorkom je dat jij of je partner bij overlijden van de ander het huis niet meer kan betalen. Nu er kinderen zijn, moet je ook deze verzekering eens goed bekijken. Kan degene die achterblijft nog net zoveel blijven werken wanneer de ander komt te overlijden? De zorg voor je kind(eren) komt dan immers nog op één persoon aan. Is de overlijdensrisicodekking dan nog wel toereikend?

Wanneer je de polisvoorwaarden van je verzekeringen doorloopt om te bekijken waar deze kunnen worden aangevuld met een gezinsdekking, is het ook verstandig om na te kijken in hoeverre je verzekeringen nog aansluiten bij jouw persoonlijke situatie. Zijn sommige verzekeringen nog wel nodig en ben je in bepaalde gevallen niet dubbel verzekerd? Als je het lastig vindt of er nu de tijd niet aan wilt besteden om deze polisvoorwaarden naast elkaar te leggen, kun je ook contact opnemen met een onafhankelijk financieel adviseur. Je krijgt van hem een goed advies en in veel gevallen bespaar je ook nog eens op de kosten van je verzekeringspakket. Een financieel adviseur kan voor jouw verzekeringen namelijk vaak goedkopere oplossingen vinden. En omdat hij jouw situatie en de verzekeringen kent, weet je financieel adviseur precies welke verzekeringen wel en niet bij jou passen en voorkomt hij dat jij dubbel verzekerd bent.

In de wet is het zo geregeld dat als je getrouwd bent en een kind hebt, je echtgenoot en kind jouw erfgenaam zijn. Wel geldt de zogenaamde wettelijke verdeling als één van beide ouders overlijdt. Dit houdt in dat je kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Wel moet je kind over dit deel alvast erfbelasting betalen.

Heb je een kind, maar ben je niet getrouwd met je partner, dan erft alleen je kind het geldbedrag. Heb je geen kind(eren) en is er geen testament, dan gaat de erfenis van de overledene naar zijn ouders, broers en zussen.

Als samenwonenden kun je wel een samenlevingscontact afsluiten. Daarmee regel je dat de bezittingen na het overlijden van de ene partner, eigendom worden van de ander. In dat geval erf je de bezittingen dus niet, maar krijg je ze op grond van het samenlevingscontract. De achterblijvende partner moet daarover wel erfbelasting betalen. Wil je dat je partner na jouw overlijden niet met lege handen achterblijft, omdat de gehele erfenis naar het kind gaat, dan kun je via een testament de wettelijke verdeling aanpassen aan je persoonlijke situatie. Ook kun je in het testament vastleggen dat je kind de erfenis pas krijgt als beide partners zijn overleden.

Stel je vraag

Heb je vragen of wil je advies? Stel dan hieronder eenvoudig en anoniem je vraag aan de beste financieel adviseurs van Nederland.

Dit veld hoeft u niet in te vullen
loading
Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens ons privacy statement.

Kinderen krijgen

Bekijk alle onderwerpen

5 financiële checks bij het krijgen van een kind

  •  Kraamzorg in je zorgverzekering?
  •  Uitkering tijdens zwangerschapsverlof geregeld?
  •  Pensioenopbouw geregeld bij minder werken?
  •  Gezinsuitbreiding doorgegeven aan verzekeraars?
  •  Levensverzekering geregeld?

Deel deze
pagina