Over Finfin van Adfiz

Wegwijzer naar juiste financiële keuzes

Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij het nemen van financiële beslissingen. Op Finfin van Adfiz kun je je oriënteren en informeren voor het nemen van deze beslissingen. Vrij en zonder voorwaarden.

Als je toch nog een vraag hebt, kun je deze anoniem stellen aan de onafhankelijk financieel adviseurs die aangesloten zijn bij branchevereniging Adfiz.

Finfin van Adfiz verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden. Dit geldt ook wanneer je anoniem in contact bent getreden met een adviseur. Alleen wanneer je zelf je contactgegevens invult in het contactformulier en aangeeft dat je in contact wilt treden met een specifieke adviseur, verleent Finfin van Adfiz de techniek voor de correcte verstrekking van (alleen deze) gegevens aan de door jou uitgekozen adviseur. Je bent hiertoe uiteraard niet verplicht.

Finfin van Adfiz is een belangeloos initiatief van Adfiz, branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Met Finfin van Adfiz verdienen we geen geld. Wanneer er een persoonlijk contact ontstaat tussen jou en de adviseur, ontvangt Finfin van Adfiz geen vergoeding.

Wanneer je ervoor kiest een onafhankelijk financieel adviseur in te schakelen, zal die wel een vergoeding voor zijn adviesdienstverlening vragen. Vaak na een eerste gratis oriëntatiegesprek. Maak altijd duidelijke afspraken over de inhoud en kosten van de dienstverlening, voordat je een definitieve keuze maakt. Informatie hierover vind je in de DVD van een adviseur, of kun je gewoon aan hem vragen.

De adviseurs die vragen beantwoorden hebben een eigen vergunning voor financiële advisering. Finfin van Adfiz geeft zelf geen financiële adviezen. De AFM heeft bevestigd dat Finfin van Adfiz zelf geen vergunningplicht heeft.

Inhoud

Finfin van Adfiz wil consumenten en ondernemers helpen de juiste financiële keuzes te maken door handzame en begrijpelijke informatie aan te bieden. Zo vind je gemakkelijker je weg naar financieel adviseurs of financiële oplossingen. Tegelijk kunnen we nooit alle details en uitzonderingen beschrijven. Finfin van Adfiz neemt daarom niet de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie. Financiële producten (zoals verzekeringen, hypotheken, beleggingen) zijn complex. Of deze producten bij je passen is afhankelijk van regelgeving en persoonlijke situatie. Finfin van Adfiz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) of schade als gevolg van handelingen door de verstrekte informatie op deze site.

Rechten

De beoordelingen die op Finfin van Adfiz worden weergegeven behoren toe aan Finfin van Adfiz en mogen in geen geval (ook niet met bronvermelding) worden weergeven op een andere digitale of niet digitale media of omgeving, behalve met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Finfin.

loading