FIDIN verbaasd over onwetendheid Balkenende

Persberichten
geplaatst op 30-6-2009  

Federatie FIDIN is verbaasd over recente uitspraken van minister-president Jan Peter Balkenende, waarmee hij te kennen geeft niet goed op de hoogte te zijn van alle wet-en regelgeving die over de branche is heen gekomen sinds 2006 (Wfd, Wft, Nationaal Regime Mifid, Bgfo I, Bgfo II). FIDIN betreurt het dat nu zelfs de minister-president zich schuldig maakt aan stigmatisering van de branche, zonder de feiten te kennen. FIDIN zal het ministerie van Financiën verzoeken de minister-president te informeren over de huidige stand van zaken in de financiële markten.

De uitspraken deed hij in een toespraak gehouden tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, waarin hij zei dat het goed zou zijn: “Als de positie van tussenpersonen eens grondig onder de loep wordt genomen. Een consument heeft er recht op inzicht te krijgen in wat een tussenpersoon verdient. De mechanismen die schuil gaan achter het provisiestelsel moeten zichtbaar zijn voor de consument.”

Federatie FIDIN vindt dat de minister-president de afgelopen jaren door alle wetgeving en AFM op zijn wenken is bediend, zonder dat hij zich dat kennelijk realiseert. Als de minister-president zich daadwerkelijk zorgen maakt over het advies aan de klant, dan zou hij wat FIDIN betreft zijn aandacht beter kunnen richten op het bereikbaar en betaalbaar houden van onafhankelijk financieel advies voor alle lagen van de bevolking

Categorien: Vertrouwen