Het kennisdossier Woningverduurzaming is momenteel in ontwikkeling. Onderstaande visie op dit opnderwerp is onlangs verschenen in het Adfiz Magazine #12.

 

Advies bij woningverduurzaming

Verduurzaming van de woning staat hoog op de maatschappelijke agenda. Vanzelfsprekend krijgt dit thema dan ook een steeds prominentere plek in de gesprekken die klanten met hun adviseurs voeren; iets wat gaandeweg dit jaar alleen maar zal toenemen nu er steeds meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden die landelijke en gemeentelijke overheden de woningbezitter willen bieden. Voor de financieel adviseur is het belangrijk zich hierop voor te bereiden.

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is om de informatievoorziening goed op orde te krijgen. Allereerst door in kaart te brengen hoe de wijkgebonden aanpak van gemeenten in het werkgebied van de adviseur eruit komt te zien. Veel gemeenten maken op dit moment plannen waarin exact wordt beschreven welke wijk wanneer ‘van het gas afgaat’. Deze informatie is essentieel voor de adviseur die zijn klant adviseert over verduurzaming: hoe eerder de woning van de klant ‘aan de beurt’ is, hoe verstandiger het is te wachten met het doen van grote investeringen. Van het gas afgaan betekent namelijk automatisch dat de woningen in deze wijk flink geïsoleerd en aangepast worden en gemeenten daarvoor middelen ter beschikking stellen.

Energiebespaarbudget
Een volgende stap is zicht hebben op de producten van de verschillende geldverstrekkers. Onder aanvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bieden veel aanbieders inmiddels de mogelijkheid tot een energiebespaarbudget. Hiermee kunnen klanten bij aanschaf van een woning of oversluiten van de hypotheek een bedrag meefinancieren waarvan ze op een later moment de energiebesparende maatregelen kunnen betalen die ze willen treffen. Op deze wijze hoeven ze hierover nog niet na te denken in de drukke en vaak stressvolle periode rondom een verhuizing en kunnen ze zich – wanneer het hen uitkomt – uitgebreid laten informeren over welke vorm van verduurzaming het meeste rendement oplevert.

Doorverwijzen
Tot slot is het voor een adviseur zinvol te weten welke partijen in het werkgebied de klant van betrouwbaar, onafhankelijk en volledig energieadvies kunnen voorzien. Er wordt op dit moment onderzocht of een keurmerk of erkenningsregeling voor onafhankelijke energieadviseurs wenselijk is, maar tot zoiets er is (als het er al van komt) moet een adviseur dit zelf onderzoeken. Maar goed geïnformeerd zijn, maakt nog geen expert. Dat hoeft uiteraard ook niet; de financieel adviseur is immers degene die voor de financiering zorgt en de klant adviseert over financieel verantwoord aan verduurzaming doen. Wat wél belangrijk is, is dat de adviseur de meest basale vragen kan beantwoorden en als ‘linking pin’ de klant naar de juiste partij kan doorverwijzen.

Bedenkingen
Die aanjagende rol ziet minister Knops van Binnenlandse Zaken ook weggelegd voor de adviseur, zo maakte hij duidelijk in een Kamerbrief. Tegelijkertijd wil de minister, om verduurzaming te stimuleren, de bij execution only verplichte kennis- en ervaringstoets voor verhoging van bestaande hypotheken afschaffen. Dit omdat advies geld kost en daardoor een drempel kan opwerpen. Adfiz heeft grote bedenkingen bij dit voorstel. De oplossing ligt namelijk niet in klanten de mogelijkheid te bieden om zonder advies langdurige financiële verplichtingen aan te gaan, maar om de drempels tot advies weg te halen of te verlagen. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat goed doordachte verduurzamingsmaatregelen zich op den duur vanzelf terugverdienen of door ze fiscaal aftrekbaar te maken.