Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor jouw advieskantoor? In dit kennisportaal lees je er meer over. Het portaal zal de komende weken verder uitgebreid worden als daar aanleiding toe is. Vind je de door jouw gezochte antwoorden op jouw vragen niet? Laat ons dat dan weten via info@adfiz.nl.

Je vindt op deze pagina:

- Aandachtspunten voor je eigen bedrijfsvoering

- Aandachtspunten voor je adviespraktijk

- Doorverwijzing naar belangrijkste websites

- Adfiz helpdesk voor overige vragen

 

 

Aandachtspunten voor je eigen bedrijfsvoering

Vanwege de ontwikkelingen in en rond Oekraïne adviseert het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) te zorgen dat je digitale weerbaarheid op orde is. Op een speciale pagina biedt ze actuele adviezen en informatie. Daarnaast biedt het NCSC enkele adviezen voor de korte termijn over:

Andere nuttige en begrijpelijke preventietips zijn te vinden op de website van het Digital Trust Center (DTC) en in ons eigen kennisportaal Cyber. Alle informatie is zowel relevant voor je eigen kantoor als voor je zakelijke klanten.

Webinar “Digitale impact van oorlog in Oekraïne”
9 maart gaven de cybersecurity adviseurs van DTC en NCSC een update over het digitale dreigingsbeeld en de maatregelen die je kunt treffen om je voor te bereiden op mogelijke cyberaanvallen. Ruim 4.300 bedrijven, gemeenten en IT-professionals hebben het webinar over de cyber-impact van de oorlog in Oekraïne gekeken. Je kunt de informatiesessie terugkijken via deze link.

 

De uitbreiding van sancties tegen Rusland en Belarus sluit aan op de rol die je hierin hebt als advieskantoor. Door de wijzigingen van de sanctielijsten is er wel verhoogde aandacht noodzakelijk.

Kort gezegd komt de rol van een financieel adviseur erop neer:

 • voor levensverzekeringen en Nationaal Regime producten: je moet zelf actief vaststellen dat je relaties niet voorkomen op sanctielijsten
 • voor overige producten: de poortwachterfunctie ligt primair bij de aanbieder. Je moet de aanbieder wel helpen mogelijk maken om vast te stellen of relaties niet voorkomen op sanctielijsten.

In ons kennisportaal Sancties en Witwassen vind je meer informatie over wat dit betekent voor je advieskantoor. De AFM heeft op een speciale pagina toegelicht wat zij van financiële instellingen verwacht.

 

Doorlopend screenen

Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met Sanctieregelgeving wordt door de AFM een ‘doorlopend screeningssysteem’ aanbevolen dat een minimale kans op overtreding van Sanctieregelgeving nastreeft, waarbij screening bijvoorbeeld plaatsvindt bij aanvang, periodiek bij wijzigingen aan de kant van de relatie (zoals de UBO) en bij wijzigingen op de sanctielijsten, en bij afloop van de relatie.

Je moet dus momenteel extra alert zijn op toevoegingen aan de sanctielijsten in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De sanctielijsten voor Rusland, Belarus en Oekraïne (ook die van de VS) worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Swift-sancties gaan vanaf 12 maart in. Ook is er een verbod op sanctie-omzeiling. Om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken, kun je je abonneren op de Sanctie Alert van De Nederlandsche Bank en AFM.

 

Sanctieloket Rijksoverheid 

Heb je vragen over sancties, dan kun je ook terecht bij het Ondernemersloket sancties Rusland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

 

Aandachtspunten voor je adviespraktijk

De oorlog in Oekraïne kan ook gevolgen hebben voor verzekeringen van je klanten. Meer info vind je op:

- speciale Oekraïne-pagina van het Verbond van Verzekeraars waarop ze de relevante gevolgen in kaart brengt.

- inventarisatie van speciale informatiepagina's van individuele verzekeraars

Hulp aan vluchtelingen

Diverse verzekeraars hebben informatie voor de situatie dat verzekerden vluchtelingen helpen. Je vindt de verwijzingen in de inventarisatie van speciale informatiepagina's van individuele verzekeraars.

Algemeen

Algemeen geldt dat het voor een reguliere schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden is om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict. Echter, voor onderlinge verzekeraars is hierop een wettelijke uitzondering gemaakt. Meer hierover lees je op de speciale Oekraïne-pagina van het Verbond (helemaal onderaan).

Los van deze algemene uitsluiting vind je op deze Oekraïne-pagina ook informatie over dekkingen bij diverse verzekeringen. We schetsen hieronder heel kort het issue, voor meer en actuele informatie verwijzen we je ook naar eerdergenoemde Oekraïne-pagina.

 • Transport: oorlogsclausule in werking
 • Cyber: geen uitsluitingen op basis van land of regio, wel mogelijk op basis van oorlogsclausule. Extra aandacht voor preventie
 • Reis: let op consequenties voor dekking van reisadvies
 • Auto: uitleg over schade auto uit Oekraïne in Nederland, of Nederlandse auto in Oekraïne + uitleg dekkingsissue bij schade in Rusland (Swift-gerelateerd)
 • Kredietverzekering: gevolgen voor capaciteit, premie en voorwaarden
 • Rechtsbijstand: er is dekking voor juridische geschillen ten gevolge van conflict in Oekraïne
 • Leven: doorgaans niet verzekerd bij overlijden als gevolg van oorlogshandelingen

Klantcommunicatie

 • Informeer klanten zodat ze voorbereid zijn en niet achteraf ontdekken dat dekking ontbreekt. Dat kan middels nieuwsbrieven; op Finfin staan enkele artikelen over de oorlog in Oekraïne om te delen met je klanten. 
 • Wijs klanten op het belang van het melden van wijzigingen zodat de dekking eventueel (tijdig) aangepast kan worden.

 

Overige vragen en meer informatie

Heb je andere ondernemersvragen of staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten via info@adfiz.nl. Vragen die voor meer leden spelen zullen we ook in dit kennisportaal beantwoorden.

Overige loketten

Meer informatie