Bedrijfscontinuïteitsplan

Hoe moet je als bedrijf op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Daarover hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN een handreiking opgesteld, bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen. De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, HumanCapitalCare, FME, OVAL, OSB, Inretail en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie in Brussel.

Onderdeel van de handreiking is ook informatie over een bedrijfscontinuïteitsplan.Je kunt als risico-adviseur voor je klanten de informatie uiteraard ook delen met zakelijke relaties. Daarvoor vind je op Finfin van Adfiz een nieuwsbrief bericht

Eerder schreven we deze ledenberichten hierover:

De hele handreiking vind je op de site van MKB Nederland