We krijgen veel vragen binnen van leden en hun klanten over het coronavirus. Via deze pagina zullen wij deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Vragen en antwoorden over verzekeringen

 

De bijzondere situatie waarin we als land op dit moment verkeren kan nieuwe vraagstukken opwerpen over verzekeren en financiën. Wij hebben met Verbond van Verzekeraars afgesproken deze vragen te verzamelen en met hun taskgroep corona te overleggen en beantwoorden. Je kunt je vragen mailen aan info@adfiz.nl.

Het Verbond zal niet overal een algemeen geldend antwoord op te geven. Belangrijke informatie van individuele verzekeraars verzamelen wij hier:

 

Antwoorden Verbond en individuele verzekeraars

Verzekeraars geven aan dat zij klanten waar mogelijk tegemoet willen komen door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en samen met de klant naar maatwerkoplossingen te zoeken. Het Verbond heeft een raamwerk gepubliceerd waarin een aantal minimummaatregelen worden uitgelegd. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren zij klanten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeringsadviseur om te informeren naar de mogelijkheden. Daarnaast hebben de meeste verzekeraars de termijnen voor het doorstorten van premies bij intermediair incasso tijdelijk versoepeld. 

a.s.r. / De Amersfoortse:

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken. Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden. Meer info: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Het is belangrijk dit bij klanten waar sprake is van intensiever gebruik of inzet van nieuwe bestuurder de polisvoorwaarden te controleren en waar nodig contact op te nemen met betreffende verzekeraar.

Bij gebruik van privévoertuigen bestaat er meestal geen dekking. Een aantal verzekeraars heeft aangegeven een tijdelijke uitzondering te maken. Wil je klant zijn privévoertuig toch inzetten? Neem dan vooraf contact op met de betreffende verzekeraar om maatwerkafspraken te maken. Kom je er niet uit met de verzekeraar? Laat het ons dan weten via info@adfiz.nl

Verzekeraars kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de huidige Coronasituatie. Specifieke voorwaarden ten aanzien van de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren en preventiemaatregelen te treffen.

Los van de verzekeringsdekking is het sowieso verstandig dat een pand tijdens de leegstand regelmatig geinspecteerd wordt.

 • Avéro/ Achmea: Geen meldplicht, meer info download
 • De Goudse: Bij schade tijdens crises doet verzekeraar geen beroep op bepalingen in polis m.b.t leegstand. meer info: adviseursportaal
 • Klaverblad:Dekking blijft gehandhaafd
Door thuiswerken bevindt een deel van de bedrijfsinventaris (computers en toebehoren, bureaustoelen, printers) zich bij werknemers thuis. De dekking is afhankelijk van de polisvoorwaarden. De voorwaarden kunnen een dekking bevatten voor zaken van verzekerden die tijdelijk elders verblijven. Er kunnen beperkingen zijn per soort locatie waar de goederen tijdelijk verblijven.

Er kan ook dekking zijn op de inboedelverzekering van de werknemer als hierop een dekking voor goederen van derden is meeverzekerd (tot een bepaald maximum). Inventaris van de werkgever kunnen echter expliciet uitgesloten zijn.

In plaats van de reissom te vergoeden bij een geannuleerde pakketreis, vragen ANVR-reisorganisaties reizigers de reis om te boeken of een voucher te accepteren. Dit om te voorkomen dat reisorganisaties in de financiële problemen komen. Als reiziger behoud je altijd het recht op geld terug.
Als met de voucher een nieuwe reis wordt geboekt, kan het annuleringsrisico van die nieuwe reis verzekerd worden. Dat impliceert dat voor die dekking ook de dan geldende voorwaarden en uitsluitingen gelden. Een nieuwe annulering door faillissement van de touroperator valt onder de SGR. Bij een nieuwe annulering op initiatief van de touroperator moet de reissom vergoed worden.

Voor alle vragen over de vouchers, verwijzen wij je naar de website van de ANVR. Hier kun je de meest gestelde vragen vinden


Verzekeraars werken mee aan het opschorten van de dekking als je verwacht dat het voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven. Bij een aantal verzekeraars is het (nog) niet mogelijk enkel de WA-dekking op te schorten en de casco-dekking te continueren. Wij blijven met de betreffende verzekeraars in gesprek. 

Om de WA-dekking te kunnen opschorten, moet eerst het kenteken worden geschorst bij het RDW. Aan het schorsen zijn kosten verbonden. Voor wagenparken geldt dat (met terugwerkende kracht) je alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing hoeft te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis. Meer info: RDW

 

 • Avéro Achmea: Mogelijk als voertuig geschorst is bij RDW. Mogelijk om (beperkt) cascodekking te behouden, of volledig casco om te zetten naar beperkt casco, meer info download.
 • De Goudse:Bij afmelden kenteken RDW wordt WA-deel premie niet berekend (schorsing wel doorgeven). Daarnaast mogelijk omzetten naar WA plus Beperkt Casco, meer info: adviseursportaal

Door de extreme marktomstandigheden door het coronavirus is de verzuimmarkt fors in beweging. op 25/3 is onderstaand de ons bekend status bij deze verzekeraars:

Om fysiek contact te voorkomen vinden veel medische keuringen door een arts op dit moment niet plaats. Verzekeraars bieden hier zoveel als mogelijk maatwerkoplossingen middels een alternatieve of voorlopige dekking. Neem contact op met de verzekeraar waar de aanvraagtraject loopt.

   

 

V&A individuele verzekeraars

Op deze pagina onderhouden we een overzicht van de ons bekende V&A pagina's van individuele verzekeraars

 

V&A Verbond

Het Verbond beantwoordt op haar site meer vragen over de volgende onderwerpen:

 • Aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor bedrijven (nieuw)
 • Auto/motorrijtuigen (gedeeltelijk nieuw)
 • Evenementen
 • Hypotheken
 • Impact op verzekeraars
 • Medische keuring
 • Overlijden
 • Pensioen
 • Premies en tarieven
 • Reizen
 • Schaderegeling en expertise
 • Transport
 • Uitvaart (nieuw)
 • Verandering verzekerd risico (nieuw)
 • Verzuim/Ziekte (gedeeltelijk nieuw)
 • Zelfstandigen/ZZP