Vragen en antwoorden over hypotheken

 

Geldverstrekkers hebben aangegeven dat klantgroepen of sectoren niet bij voorbaat worden uitgesloten bij de aanvraag van een hypotheek. Wel is het van belang dat je bij een hypotheekaanvraag, maar ook bij een lopende hypotheek, in het adviesgesprek met de klant de impact van de coronacrisis bespreekt. Bij de aanvraag hechten geldverstrekkers aan de bestendigheid van het inkomen. Daarom zijn er een aantal nadere voorwaarden gesteld die per klantgroep verschillen. 

Antwoorden

Bij een hypotheekaanvraag voor een klant die in loondienst is, moet je rekening houden met twee zaken: 

Geldigheidsduur werkgeversverklaring is beperkt tot twee maanden. Op die manier kan het inkomen op basis van actuele gegevens worden vastgesteld. De uitwerking van deze maatregel voor werknemers met een tijdelijk of flexibel dienstverband vind je hier. 

Geldverstrekkers kunnen aanvullende vragen stellen bij de aanvraag. Om dit zo eenduidig en helder mogelijk te laten verlopen, hebben wij samen met NHG een uniforme vragenlijst opgesteld.  

Meer informatie over hypotheekaanvragen voor klanten in loondienst vind je terug in dit ledenbericht. 

Bij een hypotheekaanvraag voor een ondernemer stellen vrijwel alle geldverstrekkers aanvullende vragen gericht op de coronacrisis. Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met NHG. De vragen met toelichting vind je hier terug.  

Meer informatie over hypotheekaanvragen voor ondernemers vind je terug in dit ledenbericht.

Betaal-/ aflospauze 
De NVB en het Verbond hebben aangegeven dat individuele geldverstrekkers coulant zullen omgaan met een verzoek tot een betaal- of aflospauze. Een tijdelijke onderbreking van de betaling leidt in de toekomst niet tot beperking van de hypotheekrenteaftrek. 

Uitzondering provisieverbod 
Maak gebruik van de uitzondering op het provisieverbod als de klant jouw advies niet kan betalen. De AFM heeft richting geldverstrekkers ook uitdrukkelijk op deze mogelijkheid gewezen. 

Informatie over individuele aanbieders:

Meer informatie over betalingsproblemen bij hypotheken vind je in dit ledenbericht. 

Normaliter leidt een betalingsachterstand en -regeling tot een registratie bij het BKR. Als de betalingsachterstand een gevolg is van de coronacrisis maakt het BKR onderscheid tussen twee situaties: 

  • Er is nog geen betaalachterstand gemeld bij BKR: melding van een betaalregeling vindt dan alleen plaats als de betaalregeling meer dan 4 maanden duurt. 
  • Er is al sprake van een BKR-registratie. Deze blijft gewoon staan en een aanvullende betaalregeling die wordt getroffen wordt aanvullend gemeld bij BKR. 

Download: BKR beleid inzake betaalregelingen en registratie bij BKR

Nu de crisis in veel sectoren veel langer dan 4 maanden lijkt te duren, is de vraag hoe het BKR gaat verlengen. Adfiz is hierover met het BKR in gesprek. 

Meer informatie over betalingsproblemen bij hypotheken vind je in dit ledenbericht.