Bereikbaarheid Adfiz

Hoe is het Adfiz bureau bereikbaar?

Alle Adfiz medewerkers werken sinds 16 maart veel vanuit huis en zijn goed telefonisch en per email bereikbaar. De vorig jaar gedane investeringen om onze automatiseringssystemen te updaten, maken het mogelijk om probleemloos op afstand met elkaar in de ‘cloud’ te werken. We volgen zoveel mogelijk de "thuiswerken tenzij-regel" totdat het kabinet anders besluit.

Het 033-nummer van het bureau in Amersfoort is doorgeschakeld, dus gewoon bereikbaar.

Hoe gaat Adfiz om met bijeenkomsten?

Alle door het Adfiz-bureau georganiseerde fysieke bijeenkomsten zijn opgeschort. De ALV in juni heeft online plaatsgevonden. We organiseren meer webinars en online evenementen. Volg de evenementen pagina.

Let op! Woensdag 16 september wordt het Zakelijk Platform vervangen door een nieuwe online Adfiz Platformbijeenkomst.

De meeste bijeenkomsten en vergaderingen, worden ofwel opgeschort of gaan telefonisch door. Betreffende deelnemers worden daarover separaat geïnformeerd.