Corona

De situatie rondom het coronavirus is nu anders dan in voorgaande jaren; er zijn minder besmettingen, de IC's zijn niet overbelast, er waart (momenteel) een mildere variant rond van het virus en we zijn met z'n allen beter voorbereid en beschermd. Dat neemt niet weg dat het coronavirus nog steeds een grote impact heeft op de samenleving, met name op de verzuimcijfers. Het CBS becijferde dat het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid in het eerste kwartaal van 2022 6,3% bedroeg, het hoogste percentage dat het instituut ooit heeft gemeten.

In dit afgeslankte kennisportaal coronavirus hebben we de informatie en te nemen maatregelen gebundeld die voor jou van belang zijn om het risico van een coronabesmetting op de werkvloer te voorkomen/verminderen. Zeker gelet de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voorkomen van verzuim extra belangrijk geworden. Zowel voor jezelf als voor je klanten.

1. Houd je aan de basisregels

De ervaring leert dat zodra iedereen weer terugkomt van vakantie de besmettingscijfers weer oplopen. Je kunt je daarop voorbereiden door de basisadviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken weer goed onder de aandacht te brengen:
- handen wassen,
- hoest en nies in je elleboog,
- zorg voor voldoende frisse lucht,
- blijf thuis bij klachten en doe een test en
- haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Dit klinkt misschien overdreven en voorbarig, maar hoe meer we nu al proberen om met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen. Dit is des te belangrijker geworden nu het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er voor het bedrijfsleven geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen.

2. Zorg voor een goede ventilatie

Het is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat het goed benutten van (bestaande) ventilatiesystemen belangrijk is bij het tegengaan van de verspreiding van virusdeeltjes. De rijksoverheid heeft hiervoor samen met TNO de handreiking ‘ventileren zo gedaan’ opgesteld. Deze bevat tal van handige tips en is hier te vinden. Meer informatie over ventilatie en luchtreiniging vind je ook op de website van het RIVM.

3. Ga na of het thuiswerk/blijf-beleid nog voldoet of een update behoeft

Met een thuiswerkbeleid geef je duidelijkheid over onderwerpen als wat je van je medewerkers verwacht, wat hun rechten zijn, wat je voor ze regelt en hoe het zit met aansprakelijkheid. Ook staan er afspraken in over wat te doen in geval van een coronabesmetting (thuisblijfbeleid). Het is raadzaam om – met in de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaringen – dit beleid nog eens tegen het licht te houden en te bekijken of het nog up to date is. Op de website van het ministerie van SZW staat nuttige informatie over thuiswerken. Verder tipten we je in de afgelopen jaren al over zaken waar je op moet letten als medewerkers thuiswerken. Ook stelden we een handige checklist ergonomisch werken op. En het Zakelijk Platform van 2021 stond volledig in het teken van hybride werken na corona. Je kunt dit online evenement hier terugkijken.

Corona sectorplannen

Sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hebben gehad met sluiting en/of beperkende maatregelen, hebben coronaplannen opgesteld. Hierin geven zij aan hoe zij hun bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten en welke maatregelen zij daarvoor het meest werkbaar achten. Uiteraard moeten ook bedrijven die geen sectorplan hebben moeten maken, nadenken over veilige werkomstandigheden voor hun medewerkers.

Een link naar de verschillende sectorplannen vind je op de site van MKB Nederland.

De sectorplannen zijn ook onderdeel van de inzet van VNO-NCW en MKB Nederland om nieuwe beperkende maatregelen te voorkomen als de druk door het virus toch weer zou oplaaien. Tegelijk adviseert MKB Nederland om na te blijven denken over wat je als ondernemer in een nieuw (worst-case) scenario’s kan doen om de schade van eventuele beperkingen te minimaliseren (personeelsbeleid, bezorgen, website alvast op orde brengen, afspraken met leveranciers en partners maken, etc).