De overgangstermijn tot 1 april die minister Blok (Wonen) heeft gecreëerd voor omzetting van bestaande kapitaalverzekeringen is te kort.

De overgangstermijn tot 1 april die minister Blok (Wonen) heeft gecreëerd voor omzetting van bestaande kapitaalverzekeringen is te kort.

Adfiz is met vele andere partijen van mening dat adviseurs onvoldoende tijd hebben om alle relaties goed te informeren en - indien gewenst - nader te adviseren. Adfiz roept de politiek op om de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2014.

Adviseurs worden op dit moment overstelpt met vragen over de regeling waarin op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekeringen nog tot 1 april kunnen worden omgezet in een onder het overgangsrecht vallende KEW.  Ook woningbezitters die hun bestaande aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een (bank)spaarhypotheek kunnen van deze overgangstermijn gebruik maken. Daarbij speelt ook dat veel adviseurs op dit moment bezig zijn met het geven van hersteladviezen in het kader van de “best of class” regeling. Het gaat bij de hypotheekadviezen om honderdduizenden klanten, die voor 1 april geïnformeerd en geadviseerd moeten worden.  "Zeker wanneer deze klanten vervolgens van aanbieders maar tot 1 maart de tijd krijgen om omzettingsverzoeken in te dienen, omdat het anders niet op tijd verwerkt kan worden. Sommige aanbieders hanteren zelfs een onmogelijke deadline van 15 februari."

Adfiz heeft de belastingdienst ondertussen verzocht om duidelijkheid te geven over welke datum (aanvraag  of verwerking) bepalend is om gebruik te kunnen maken van deze overgangstermijn. Ook al zou het moment van de aanvraag bepalend zijn dan zou dit slechts enkele weken schelen. Bijkomend probleem is volgens Adfiz dat de Wet fiscale behandeling van de eigen woning nog op veel punten onduidelijk is. Minister Blok heeft vorig week aangegeven te wet te willen gaan aanpassen aan de hand van een nog uit te voeren stresstest. Voorkomen moet worden dat er nu adviezen worden gegeven die mogelijk op basis van de uitkomsten van die stresstest straks weer aangepast moeten worden. Wij zijn van mening dat woningbezitters met een bestaande hypotheek niet de dupe mogen worden van het feit dat onder hoge tijdsdruk complexe aanpassingen in de regelgeving zijn gedaan.