Webinar: Belang en gebruik van modelbrief collectieve waardeoverdracht