Webinar: de mogelijkheden en voordelen van duale leertrajecten ism NHL Stenden Hogeschool