Adfiz-oplossingsrichtingen voor intermediaire toekomst

Nieuws
geplaatst op 17-9-2010  

Het ministerie van Financiën evalueert momenteel de Wfd (inmiddels Wft) en richt zich daarbij vooral op de beloningsartikelen en op de vraag in hoeverre de doelstellingen van de regelgeving worden gerealiseerd. Aan het SEO is gevraagd een onderzoek naar de werking ervan te doen. De resultaten van het deze evaluatie gaan binnenkort naar de Tweede Kamer, met daarbij een beleidsnota van de minister. Eerder dit jaar heeft het Verbond van Verzekeraars al een position paper uitgebracht over beloningsstructuren. De AFM komt geregeld met nieuwe opvattingen over een goede uitvoering van de wetgeving.
Al deze ontwikkelingen gaan over de relatie met de klant, over de rol van het intermediair, over de relatie met de aanbieders en over de beloning voor de dienstverlening.

De achterliggende periode heeft Adfiz uitgebreid gesproken met relevante marktpartijen over de rol en de positie van het intermediair, van de financieel adviseur. Op grond van deze gesprekken heeft Adfiz een beschouwing opgesteld:

Financiële dienstverlening in beweging 2011-2014

dat oplossingsrichtingen biedt voor een toekomstbestendige intermediaire bedrijfstak. Bij de ontwikkeling van deze oplossingsrichtingen heeft Adfiz uitgebreid naar de leden geluisterd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni is unaniem ingestemd met drie prominente thema’s voor de toekomst: Professionalisering en Herpositionering van de financieel adviseur aan de kant van de klant en Versterking van de positie van de klant. Aan de hand van deze thema’s wil Adfiz de discussie aangaan met stakeholders als Consumentenbond, politiek, toezichthouders en aanbieders.

Tijdens de Ronde door het Land zal Bob Veldhuis, uitgebreid ingaan op deze beschouwing. Een exemplaar van deze beschouwing zullen alle leden begin volgende week ontvangen. 

 

 

 

 

Categorien: