FIDIN: AFM-leidraad nuttig hulpmiddel, geen norm - Adfiz
Deze site maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Akkoord
Twitter RSS LinkedIN
Actueel

 

Adfiz persberichten> Alle berichten

FIDIN: AFM-leidraad nuttig hulpmiddel, geen norm

> Print

29-12-2009  Tags: Compliance, Pensioenen, Relatie aanbieders, Transparantie

Zorgvuldig adviseren kan alleen met volledige informatie van de aanbieders

FIDIN vindt de AFM-leidraad “zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw” een nuttig hulpmiddel om te komen tot een betere adviesmarkt. FIDIN wijst in dit kader de aanbieders van vermogensopbouwende producten op hun verantwoordelijkheid om het intermediair van volledige, tijdige en juiste informatie te voorzien. FIDIN stelt vast dat de leidraad van de AFM goed aansluit bij bestaande adviesprocedures. Zij juicht het toe dat de AFM die manier van werken breed communiceert naar de hele adviesmarkt, inclusief de adviseurs die werkzaam zijn bij banken en verzekeraars.


FIDIN is met de AFM van mening dat advisering over vermogensopbouw een intensief en zorgvuldig traject dient te zijn, in samenspraak met de klant. Dat impliceert dan ook dat over die uitgebreide dienstverlening tussen adviseur en klant concrete afspraken worden gemaakt, zowel over de aard en reikwijdte van de dienstverlening als over de bijbehorende beloning. In dat licht heeft FIDIN reeds eerder aangegeven dat ook voor adviseurs bij banken en verzekeraars die zorgvuldigheid nauwlettend getoetst dient te worden.

FIDIN onderschrijft de visie van de AFM dat een adviseur volledig inzicht moet hebben in de kosten van producten en de waardeontwikkeling van het vermogen gedurende de looptijd van het product. Dat brengt met zich dat aanbieders over alle vermogensopbouwende producten (dus ook collectieve pensioenen) volledig inzicht in kosten moeten bieden en dat aanbieders informatie over de ontwikkeling van het vermogen gedurende de looptijd, altijd ook communiceren aan het intermediair dat het product heeft geadviseerd en/of bemiddeld voor de klant. Op die manier wordt het intermediair in staat gesteld om op een verantwoorde manier invulling te geven aan haar belangrijke toegevoegde waarde.

FIDIN wenst te benadrukken dat de leidraad van de AFM een hulpmiddel is. FIDIN wil er voor waken dat de uitleg van de AFM tot wettelijke norm wordt verheven, omdat dat geen recht doet aan de vrijheid van ondernemen. Primair blijft voor FIDIN dat het advies passend moet zijn en dat dat de maatstaf voor de AFM moet zijn. FIDIN is evenals de AFM van mening dat een zorgvuldig adviesproces, als ook beschreven in de leidraad, zorgt voor minder kans op fouten. FIDIN koestert echter de situatie dat adviseurs binnen de kaders van de wet hun eigen adviesproces kunnen vormgeven, wat ook de keuzemogelijkheden voor de consument vergroot.

+ Share this

Gerelateerd nieuws